Partners

Structurele partners

De hieronder vermelde partners hebben nauwe samenwerkingsverbanden met de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten. Onder andere door afvaardiging in stuurgroepen van voeding gerelateerde projecten en adviesraden.

Aangesloten bij

De Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten is aangesloten bij

Sponsors van de VBVD

De werking van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten wordt naast een ledenbijdrage mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors. Door hen de mogelijkheid te geven om zichzelf en hun producten rechtstreeks aan de diëtist voor te stellen, is de VBVD in staat een ledentijdschrift uit te geven en symposia te organiseren. Een belangrijke afspraak tussen de VBVD en haar sponsors is dat de vereniging ten alle tijden haar onafhankelijkheid bewaart. Uiteraard zijn onze sponsors in de eerste plaats bedrijven die interesse hebben in de diëtist, dus bedrijven die te maken hebben met voeding. Voeding voor medische doeleinden als bijvoeding ed., maar ook alledaagse voeding. De diëtist geeft niet enkel voedingsadvies in geval van ziekte, maar ook preventief wordt er op ons beroep gedaan bijvoorbeeld in het kader van prediabetes of overgewicht. Kennis over nieuwe voedingsmiddelen of gewijzigde samenstelling van voedingsmiddelen is noodzakelijk om correct advies te kunnen verlenen. Het is aan de diëtist om samen met de patiënt een evenwichtig voedingspatroon samen te stellen, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten.