Thema's

Vele diëtisten specialiseren zich in een bepaald thema. Ze richten werkgroepen op rond hun specialisaties. Op die manier willen de werkgroepen kennis over hun thema delen met diëtisten in andere werkvelden.

Evidence-based diëtiek

Ga verder

Oncologie

De commissie bestaat uit 12 actieve leden, afkomstig uit de klinische setting. De commissie overkoepelt daarnaast verschillende werkgroepen.

Doelstellingen van de commissie oncologie zijn:

  • afstemmen van werkwijzen en adviezen
  • verhogen van kennis door het uitwisselen van nuttige informatie zowel in eerste als in tweede lijn
  • verbeteren van overleg
  • casusbespreking.

De commissie kan bereikt worden via:

Ga verder

Gehandicaptenzorg

Doelstellingen binnen de commissie werden als volgt geformuleerd: promoten van het beroep van de diëtist in de gehandicaptenzorg, uitwerken van een functieprofiel voor de diëtist binnen een organisatie, afstemmen van werkwijzen, verhogen van kennis door het uitwisselen van nuttige informatie, verbeteren van overleg en opvolging tussen het ziekenhuis en instelling, samenwerking met de Nederlandse DVG (DiëtistenVerstandelijke Gehandicaptenzorg), bestrijden van ondervoeding, uitbouwen van contacten, casusbespreking.

Ga verder

Ouderenzorg

De commissie Ouderenzorg verkiest om de gehele geriatrische voedingszorg te overkoepelen, ze richten zich op de ziekenhuizen, de thuiszorg en de woonzorgcentra.

Ga verder

Sportvoeding

 

 

Ga verder

Redactie

Een onafhankelijke redactiecommissie bepaalt de inhoud van het tijdschrift en wordt ondersteund door de Adviesraad. De redactiecommissie vergadert 4 maal per jaar, onderhoudt intensief onderling contact per mail of telefoon, leest drukproeven na en staat open voor suggesties en commentaar van lezers. 

Ga verder

Diabeteseducatoren

Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten-diabeteseducatoren. Dit resulteerde in het ontstaan van de commissie diabeteseducatoren in 2013. Momenteel telt de commissie 10 actieve leden.

Een belangrijke doelstelling van de commissie is opkomen voor de belangen van de diabeteseducator door te streven naar een erkenning en het verdedigen van de belangen van de diabeteseducator bij de overheid.

Ga verder

Onderwijs

Voorzitter: Karin Van Ael, Thomas More Kempen, Campus Geel

Leden: Dorothee Laforge (Erasmushogeschool Brussel), Ilse Scroyen (UCLL Leuven), Mia Verschraegen (HoGent), Kristin De Buyser (Vives Brugge), Karen Van Wassenhove (Odissee Gent) en Marleen Adam (Artesis Plantijn Antwerpen)

Meetings: 2 à 3 keer per jaar en daarnaast ad hoc vergaderingen van diverse werkgroepen

Doelstellingen commissie onderwijs

Ga verder

Klinische voeding

Hierna vind je een interessant artikel van Sophie Marchand en Caroline Vandoninck over de missie & visie van deze commissie, anno 2016 Commissie_BKV_-_wie_wat_en_waarom_-_18_07_2016.pdf

Ga verder

Collectiviteiten

De commissie behartigt de uitwerking van een aantal projecten nuttig voor de diëtist werkzaam in de grootkeuken.

Ga verder

Beroepsbelangen

Ga verder

Zelfstandigen

Ga verder

Vlaamse Diëtisten Tegen Ondervoeding (VDiTO)

De werkgroep wil haar kennis over de opsporing en behandeling van ondervoeding delen met diëtisten in andere werkvelden.

Nieuw: vanaf februari 2017 wordt het voorzitterschap gedeeld door Gwen Pieters en Jana Van Canneyt. 

Ga verder