Commissie Diabeteseducatoren

Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten – diabeteseducatoren. Dit resulteerde in het ontstaan van de commissie diabeteseducatoren in 2013.

Missie:

Opkomen voor de belangen van de diabeteseducator door te streven naar erkenning en het verdedigen van de belangen van de diabeteseducator bij de overheid.

Zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met andere zorgverleners en instellingen die betrokken zijn bij de diabeteszorg zoals o.a. de Diabetesliga.

De kennis en vaardigheden bevorderen van de diabeteseducator: jaarlijkse bijscholing, praktische educatiematerialen.

Realisaties:

Verschillende bijscholingen, educatiemateriaal voor de diëtiste (diabeteseducator) in de vorm van een powerpointpresentatie, verdediging van de belangen van de diëtist diabeteseducator bij de overheid

Contact opnemen met deze commissie?

De commissie diabeteseducatoren bereiken? Dat kan via de voorzitters:

Commissieleden:

Momenteel telt de commissie 7 actieve leden: An De Busser, Gitte Verhoeven, Inne Verbist, Veerle Van Laerebeke, Marianne Staquet, Anne Gijbels en Katrien Geuens.