Commissie Duurzaamheid

In het najaar van 2018 heeft de VBVD een commissie 'Duurzaamheid' opgericht. De diëtist is immers de aangewezen persoon om mensen te ondersteunen in het proces naar een gezonder én duurzamer voedingspatroon en hen te motiveren tot het maken van goedgeïnformeerde voedselkeuzes.
 

Missie

We leven in een complexe wereld waarin gezonde voeding onder druk komt te staan. De mondiale veranderingen in ons eetgedrag brengen niet alleen gezondheidsproblemen met zich mee. Ook de druk en impact op het milieu en klimaat is groot. Duurzame én gezonde voedingspatronen zorgen voor een deel van de oplossing.

Gezondheidsprofessionals, met de diëtist(e) als dé expert op voedingsgebied, zetten zich door middel van preventie en voedingsvoorlichting elke dag weer in voor een gezondere toekomst. Ook duurzame voeding speelt hierin een belangrijke rol. De diëtist(e) kan de noodzakelijke verandering in eetpatronen mee vormgeven, ondersteunen, inspireren, en mogelijk maken.

Visie

Onder een duurzame voeding verstaan we voeding met een lage milieubelasting, geproduceerd en geconsumeerd met respect voor mens, dier en milieu. Een duurzaam voedingspatroon draagt bij aan voedselveiligheid en gezondheid voor de huidige en toekomstige generaties.

De commissie duurzaamheid wil de huidige en de toekomstige generatie diëtisten informeren over duurzame voedingspatronen en hen ondersteunen bij het concreet vertalen en integreren van een duurzaam voedingspatroon naar cliënten.

Vanuit deze commissie wordt realistisch, stapsgewijs, holistisch, pragmatisch, maar altijd evidence-based omgegaan met de uitdaging om duurzaamheid in de dagelijkse voeding te doen leven (vb. verhoging van voedselvaardigheid), zowel bij collega’s als cliënten.

We zorgen ervoor dat duurzaamheid meer wordt dan een abstract begrip.

Doelstellingen

Om ervoor te zorgen dat diëtisten de juiste handvaten aangereikt krijgen om duurzame en gezonde voedingspatronen uit te dragen:

  • zorgt de commissie duurzaamheid voor informatie over duurzame voedingspatronen door middel van artikels omtrent dit thema;
  • zet de commissie zich in om via workshops, webinars en lezingen kennis over duurzame voedingspatronen verder te verspreiden;
  • is de commissie betrokken om op beleidsniveau mee te werken aan een duurzame en gezonde voedingstransitie.

Contact opnemen met deze commissie?

Login of word lid

En krijg toegang tot de volledige inhoud van deze pagina.