Commissie Evidence-Based Diëtiek

Evidence-Based Diëtetiek (EBD) verwijst naar het handelen waarbij voedingszorg wordt verleend op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs, de eigen professionele expertise en de behoeften en kenmerken van de patiënt. Dit zorgt voor een verantwoord en haalbaar voedingsadvies. 

Missie

De commissie EBD engageert zich om concrete voorbeelden uit te werken onder de vorm van korte artikels in het "Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek".
Indien je een onderwerp of concrete suggestie hebt voor een volgende publicatie, kan je deze bezorgen aan Erika Vanhauwaert, erika.vanhauwaert@ucll.be   

De commissie EBD biedt ondersteuning aan de VBVD, andere commissies en diëtisten omtrent evidence-based handelen. Er wordt door leden van de commissie actief meegewerkt aan projecten in het EBP-programma bv. de contextualisatie van de JBI-databank (www.ebpnet.be) en het CEBAM Evidence Linker pilootproject voor diëtisten.

Deelname stakeholdersgroepen bij de ontwikkeling van richtlijnen en/of EBP bronnen. Indien ook interesse of vragen hoe dit verloopt, geef een seintje aan erika.vanhauwaert@ucll.be 

Ben je lid van de VBVD en wil je méér weten over evidence-based literatuur, de Belgische initiatieven en betrouwbare databanken contacteer ons en bekijk de wegwijs in EBP.
 

Doelstellingen

De commissie Evidence-Based Diëtetiek die is samengesteld uit geïnteresseerde leden uit het onderwijs, ziekenhuizen en zelfstandige diëtisten, … heeft als doelstellingen:

 • de toegang tot evidence-based literatuur te verhogen bij diëtisten;
 • ondersteuning te geven bij het evidence-based handelen in de dieetpraktijk (via opleiding, aanreiken van tools, …);
 • uitwerking van concrete voorbeelden onder de vorm van korte artikels, position papers;
 • afstemmen met partners en andere beroepsgroepen op vlak van evidence-based handelen in de praktijk.

   

Cebam Digital Library for Health (CDLH) voor alle leden!

Een goede informatievoorziening is uiterst belangrijk in het kader van een kwaliteitsvolle zorgverlening. De overheid financiert daarom de Cebam Digital Library for Health (CDLH) voor alle zorgverleners. Deze digitale, medische bibliotheek is een samenwerking tussen het RIZIV en het Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM) dat expertise heeft in het valideren van wetenschappelijke, medische informatie. Ook voor diëtisten is Evidence Based Practice van belang. Maar hoe weet je of wat je doet, ook wetenschappelijk onderbouwd is? En waar begin je je zoektocht naar informatie? De Cebam Digital Library for Health (CDLH) is na het afstuderen dé toegangspoort naar betrouwbare, evidence-based informatie. Daarom heeft VBVD een groepsabonnement genomen om deze toegang gratis voor jou mogelijk te maken. VBVD vindt dit een waardevolle investering om alle leden in staat te stellen om EB bronnen te kunnen raadplegen. Normaal gezien kost een individueel lidmaatschap bij CDLH al €100 per persoon en moet men nog een hoop bijbetalen voor specifieke bronnen zoals PEN, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, JBI, Cochrane, Lancet, …

 

Ga snel naar www.cdlh.be, log je in via eID of itsme en ontdek een schat van informatie!

Activiteiten

De commissie EBD engageert zich om concrete voorbeelden uit te werken onder de vorm van korte artikels in het "Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek".
Indien je een onderwerp of concrete suggestie hebt voor een volgende publicatie of er zelf aan wil mee werken, kan je contact opnemen met Erika Vanhauwaert, erika.vanhauwaert@ucll.be 
De commissie EBD biedt ondersteuning aan de VBVD, andere commissies en diëtisten omtrent EBD handelen.

Er wordt door leden van de commissie actief meegewerkt aan projecten in het EBP-programma bv. de contextualisatie van de JBI-databank (www.ebpnet.be) en het CEBAM Evidence Linker pilootproject voor diëtisten.

Deelname stakeholdersgroepen bij de ontwikkeling van richtlijnen en/of EBP bronnen. Indien ook interesse of vragen hoe dit verloopt, geef een seintje aan erika.vanhauwaert@ucll.be   
Ben je lid van de VBVD en wil je méér weten over evidence-based literatuur, de Belgische initiatieven en betrouwbare databanken contacteer ons en bekijk de wegwijs in EBP.

Heb je vragen over EBP, wil je met je commissie aspecten bekijken, … laat het ons weten. 

Wegwijs in EBP-landschap

 • Evikey, www.evikey.be, Evikey is een netwerk dat expertisecentra, EBP-actoren en gezondheidsactoren samenbrengt. Hun doel is via de ‘evidence-based practice’-benadering (EBP) de kwaliteit van zorg te verbeteren in het belang van patiënten en zorgverleners. VBVD is actief lid van Evikey. Op de website van Evikey vind je een overzicht van lopende projecten en acties voor alle beroepsgroepen.
 • KCE, Federaal kenniscentrum: Het KCE heeft de opdracht om de prioritisatiecel van het Belgische Evidence Based Practice Netwerk te coördineren. De rol van deze cel is het opzetten en opvolgen van de selectieprocedure om zo de meest prioritaire activiteiten te bepalen voor het netwerk. Meer info vind je hier.
 • WOREL, Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en herziening van praktijkrichtlijnen voor zorgverleners in de eerste lijn. De praktijkrichtlijnen worden gepubliceerd op www.ebpnet.be
 • CEBAM, www.cebam.be; is een onafhankelijk instituut dat verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke coördinatie. Bij CEBAM kan je een EBPbron/richtlijn voorleggen voor validatie (richtlijnen), certificatie (EBPbronnen) of accreditatie (organisaties welke bronnen ontwikkelen). Informatie welke op ebpnet verschijnt, moet het kwaliteitslabel van CEBAM dragen voor deze gepubliceerd mag worden. Verder staan zij ook in voor de evaluatie en kan je diverse opleidingen vinden.
 • Ebpnet is het refentiepunt voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners en implementeert evidence tot in het hart van de praktijk.  Op www.ebpnet.be, disseminatieplatform van EBP bronnen voor Belgische zorgverleners, kan je alle richtlijnen en andere EBP-informatie gevalideerd door het EBP-programma gratis raadplegen. Dit in een point-of-care formaat, kort en bonding, aangepast aan de Belgische zorgcontext.  
 • CEBAM ontsluit de Cebam Digital Library for Health, www.cdlh.be. Als lid van de VBVD heb je gratis toegang tot deze digitale bibliotheek waaronder bronnen als PEN, Dynamed, Cochrane Library, internationale tijdschriften, enz.. Regelmatig worden er gratis CDLH webinars gehouden per beroepsgroep. Meer info en inschrijven via deze link.
 • Gezondheid & Wetenschap (CEBAM), www.gezondheidenwetenschap.be, ontsluit de informatie op ebpnet in patiëntentaal en ontwikkelde een lespakket omtrent kritisch omgaan met gezondheidsinformatie ‘Gezond geweten’ voor het secundair onderwijs. Ontdek ook de podcasts en de app ‘Zoek Gezond’.
 • Minerva, www.minerva-ebm.be, promoot als tijdschrift voor Evidence-Based Medicine de verspreiding van onafhankelijke, wetenschappelijke informatie en brengt een kritische duiding van relevantie publicaties uit de internationale literatuur.
   

Meer lezen

Contact opnemen met deze commissie?

Erika Vanhauwaert is te bereiken via erika.vanhauwaert@ucll.be of telefonisch 0477/17.95.10

Axel Stat kan je bereiken via axel.stas@uza.be