Commissie Oncologie

De commissie oncologie bestaat uit zowel diëtisten van Universitaire ziekenhuizen, Algemene ziekenhuizen als de eerste lijn.

Doelstellingen

  • Bijdrage leveren aan het verhogen van de kennis en vaardigheden rond voeding en oncologie bij zowel eerste als tweede lijn, professionele hulpverleners
  • Meewerken aan ontwikkeling van (multidisciplinaire) richtlijnen
  • Aanspreekpunt zijn voor andere disciplines en instanties
  • Kennisoverdracht, afstemmen van werkwijzen en adviezen, dit kan onder andere via intervisie of casusbespreking
  • Ontwikkelingen en ervaringen delen, ideeën uitwisselen omtrent oncologische diëtiek
  • Standpunten innemen op basis van literatuur
  • Uitwerken van specifiek educatiemateriaal, fact-sheets,…  met als doel patiëntenparticipatie en empowerment te verhogen

Er wordt een actieve rol gevraagd van de leden om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Contact opnemen met deze commissie?

Contact kan via Sarah Van Holder:

Mailadres: sarah.vanholder@azgroeninge.be 
Tel. 056 63 39 63