Commissie Onderwijs

De commissie onderwijs telt momenteel 8 leden : Katrien Van Beneden en Dorothee Laforge (Erasmushogeschool Brussel), Ilse Scroyen (UCLL Leuven), Nele Callewaert (HoGent), Kristin De Buyser (Vives Brugge), Kathleen Temmerman (Odisee Gent) en Marleen Adam (Artesis Plantijn Antwerpen). Coördinator is Karin Van Ael (Thomas More Kempen, Campus Geel)

Missie:

De commissie "Onderwijs" wil de kwaliteit van het beroep waarborgen door het afleveren van diëtisten die een kwaliteitsvolle opleiding hebben genoten, afgestemd op de noden van het werkveld.

De leden doen dit aan de hand van:

  • Netwerking waarbij we ‘good practices’ uitwisselen met elkaar.
  • Standaardisatie waar mogelijk over de hogescholen heen (bv. standaardisatie stage-evaluatieformulieren).
  • Een gemeenschappelijk standpunt formuleren omtrent bepaalde thema’s, bv. gebruik nutritionele software pakketten.
  • Adviseren van de VBVD en deelname aan werkgroepen, bv. omtrent, accreditatie, Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwaliteitsvereisten voor diëtisten, ….
  • Samenwerking met andere commissies, bv. Commissie Klinische voeding omtrent  het waarborgen van kwaliteitsvolle klinische stageplaatsen

De voltallige commissie vergadert 2x per jaar. Per hogeschool is er een afvaardiging van minimum 1 docent. Naargelang de problematiek worden extra ad hoc werkgroepen opgericht met de voltallige of een gedeeltelijke commissie die frequenter vergaderen
 

Contact opnemen met deze commissie?

Meer info: contacteer coördinator Karin Van Ael via karin.vanael@thomasmore.be

 

Login of word lid

En krijg toegang tot de volledige inhoud van deze pagina.