Commissie Sportvoeding

Missie

De VBVD commissie sportvoeding wil de sportdiëtist ondersteuning geven in de bedrijfsvoering door deze te promoten, up‐to‐date te houden en voor haar leden kansen te creëren in de sport. Dat doet ze door relevante activiteiten te organiseren en samen te werken met alle stakeholders in de sport.

Visie

De commissie organiseert jaarlijks een bijscholing in samenwerking met Gezond Sporten en in functie van de noodwendigheid,  interactieve workshops. We organiseren 4 interne meetings per jaar om actualiteiten, trends, nieuwe methodieken, best practices, innovaties, knelpunten, inhoudelijk sterke boeken of artikels over ons vakgebied te bespreken en werken in kleine groepjes aan (deel)projecten. Wie lid is van de VBVD, actief is als sportdiëtist en interesse heeft om zich te engageren voor onze interne activiteiten (meetings met meerwaarde) kan contact opnemen met de voorzitter.

Doelstellingen

De commissie heeft twee doelstellingen:

  • het creëren van een forum voor kennisoverdracht;
  • een ontmoetingsplaats vormen voor mensen die er op collegiale wijze samen willen voor gaan. Van de leden wordt in ruil hiervoor een actieve inzet gevraagd omdat we alleen samen die doelstelling kunnen realiseren.

Lees hier de EFAD ESDN Sports and Physical Activity Statement Paper over de rol van sportdiëtist.

In het kader van de Week van de Diëtist 2022 werd een beslissingsboom ontwikkeld over de aandachtspunten bij fysieke activiteit. 

Contact opnemen met deze commissie?

Contact opnemen kan via de voorzitter:

Ria Vanderstraeten op 09/228 45 14 of via ria.vanderstraeten@sportsnutritionconsultancy.be