Terug

AP | Bridging Care for People & Care for Food

Fysiek evenement

Aan de opleiding voedings- en dieetkunde van de AP Hogeschool loopt momenteel het multidisciplinair project (samen met sociaal werk) Food care. Dit project heeft als doel om de toegang tot kwaliteitsvolle voeding voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie te verhogen. Op donderdag 30 mei van 12u30 - 18u30 organiseren we een gratis slotevent. Tijdens dit event worden de projectresultaten gepresenteerd, wordt een panelgesprek gehouden met diverse partners en worden interessante doe-en-denksessie georganiseerd (Bv. Koken met ingrediënten van de voedselbank )

What's in the name?
Waar gaat het eigenlijk om wanneer we spreken over het verbinden van zorg voor mensen met zorg voor voeding? Het antwoord ligt diep verankerd in het besef dat voeding de motor is voor een gezond en welvarend leven. Onze keuzes op het gebied van voeding bepalen niet alleen onze fysieke gezondheid, maar hebben ook invloed op ons mentale welzijn en onze algehele levenskwaliteit.

Om de brug te slaan tussen zorg voor mensen en zorg voor voeding zijn sterke verbindingen nodig. Het gaat hierbij niet alleen om individuele keuzes, maar ook om een collectieve inspanning waarbij burgers, organisaties (zowel op het gebied van gezondheid, welzijn als retail) en beleidsmakers nauw met elkaar samenwerken. Deze samenwerking overstijgt de grenzen van sectoren en disciplines en streeft naar een gemeenschappelijk doel: het creëren van een omgeving waarin iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle voeding, wat leidt tot bevordering van gezondheid en welzijn.

Samen, van burgers tot beleidsmakers, streven we ernaar om de toegang tot kwaliteitsvolle voeding te verbeteren. Dit is een complex proces dat veel denkwerk, planning en actie vereist. Vier jaar geleden zijn we deze uitdaging aangegaan met een team van toegewijde partners. Op 30 mei willen we niet alleen enkele van de behaalde resultaten presenteren, maar ook een platform bieden voor diepgaande discussies over cruciale thema's die op de agenda van de 'voedselstrategie' moeten staan. Daarom bieden we ruimte voor de inzichten, ervaringen, strategieën en methoden van alle aanwezigen tijdens onze interactieve denk- en doe-sessies.

Kortom, Bridging Care for People & Care for Food gaat over het erkennen van de essentiële rol die voeding speelt in ons leven en het streven naar samenwerking en verbinding om een gezonde en welvarende samenleving te creëren.

Praktische info en inschrijven.

Meer info vind je hier!