Terug
9 sep '24, 18 nov '24 & 16 dec '24

Eetexpert | Basisopleiding eetstoornissen voor geconventioneerde diëtiste

Hybride evenement

Inhoud
In deze basisopleidingen komen de discipline-specifieke aanpak en de verschillende schakels in de ketting van zorg voor eetstoornissen aan bod.

De gespecialiseerde diëtisten verwerven in de basisopleiding de nodige kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van een ambulant gespecialiseerd zorgtraject bij eetstoornissen. Een geïntegreerd zorgmodel voor eetstoornissen omvat verschillende stappen of schakels in de ketting van zorg. Dat betekent dat de gespecialiseerde diëtisten over specifieke kennis en vaardigheden op elk van deze domeinen dient te beschikken. De diëtist zal op elk van deze domeinen disciplinespecifieke kennis en vaardigheden verwerven. In de basisopleiding zijn deze schakels vertaald in verschillende modules die telkens terugkomen in de basisopleidingen.

Opbouw
De basisopleiding bestaat uit een hybride pakket waarvan de theorie online en van thuis uit kan doorgenomen worden, en de praktijk in vivo geconcretiseerd wordt tijdens een integratiedag gevolgd door een online toepassingsmoment.

  • Online modulair zelfstudiepakket
  • Online vragenmoment: 9 sept 2024 , 13u – 14u30
  • Praktijkdag: 18 nov 2024 (Blauwput Leuven)
  • Online toepassingsmoment: 16 dec 2024, 13.30u – 15u

Praktische info en inschrijven.

Meer info en inschrijven