Terug

Pit actief | Kennisdossiers

Met korting voor leden
Online evenement

Kennisdossier Revalidatie en prehabilitatie | kennisdossier (online)

VBVD-leden ontvangen 25% korting op deelname en betalen €191,25

Voeding is een belangrijk onderdeel bij revalidatie. De afgelopen jaren is dat steeds duidelijker geworden uit onderzoek. Ook in de medische wereld dringt dit besef steeds meer door. In studieverband en in de reguliere zorg worden steeds meer voedingsinterventies toegepast, om de patiënt optimaal te kunnen laten revalideren. Ook bevordert het de kwaliteit van leven en het herstel na ziekte. Misschien is er nog wel meer te winnen door de patiënt al voor een geplande ingreep in zo goed mogelijke conditie te krijgen, om zo het herstel te bespoedigen: de prehabilitatie. Wat is de stand van zaken en welke onderzoeken zijn gaande? Welke kansen liggen er nog voor de wetenschap, en wat kun je doen als diëtist?

Kennisdossier Biologisch ritme en voeding

VBVD-leden ontvangen 25% korting op deelname en betalen € 138,75

Ons lichaam kent een secuur afgestemd 24-uurs ritme: honger en verzadiging, vertering, absorptie en metabolisme draaien hierin mee. Deze circadiane cyclus lijkt van invloed op het ontstaan en verloop van ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas. Onderzoek naar de invloed van het biologisch ritme op de gezondheid richt zich op de gevolgen van verstoring en regulatie van dit ritme. Wat zijn de effecten van bijvoorbeeld intermittent fasting, gebrek aan slaap en ploegendiensten op het gewicht of de gezondheid?

Kennisdossier Bariatrie en voeding

VBVD-leden ontvangen 25% korting op deelname en betalen € 187,50

Metabole chirurgie is de nieuwe naam voor bariatrische chirurgie. Het is een effectieve behandeling voor ernstig overgewicht en wordt niet meer gezien als een “last resort”, die pas in zicht komt als andere leefstijlinterventies hebben gefaald. De indicatiestelling is verruimd, meer mensen van 65 jaar en ouder komen bijvoorbeeld in aanmerking voor deze operatie.* Jaarlijks ondergaan circa 12.000 mensen een bariatrische ingreep, dat aantal neemt naar verwachting toe. Al deze mensen komen na een korte begeleiding vanuit de kliniek weer in de 1e lijnszorg en hebben levenslang begeleiding nodig. Met speciale aandacht voor voeding, zoals mogelijke klachten bij het eten als gevolg van de ingreep en de volwaardigheid van de voeding. Kortom: werk aan de winkel voor de diëtist.

Kennisdossier Voeding bij maag- en darmproblematiek

VBVD-leden ontvangen 25% korting op deelname en betalen € 270

Het kennisdossier bestaat uit online presentaties van prof.dr. Lisbeth Mathus-Vliegen, MDL arts, emeritus hoogleraar klinische voeding, de vertaalslag naar het werk van de diëtist en wetenschappelijke (overzichts)artikelen. Het kennisdossier omvat drie onderwerpen, waarvan je er twee kiest.

De onderwerpen zijn:

  • geriatrie en consequenties voor het maag-darmkanaal
  • ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
  • voedingskundige consequenties van maag-darmchirurgie

Kennisdossier Voeding en nierziekten

VBVD-leden ontvangen 25% korting op deelname en betalen € 270

Het kennisdossier bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en uit wetenschappelijke (overzichts)artikelen. Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten. Je sluit het kennisdossier af met een toets.

Kennisdossier Diabetes met angio- en neuropathie

VBVD-leden ontvangen 25% korting op deelname en betalen € 180

Diabetes kan schade aan bloedvaten en zenuwen veroorzaken. Deze angio- en neuropathie verslechteren de kwaliteit van leven en leiden tot functieverlies van verschillende orgaansystemen, die nodig zijn om voeding te kopen, koken en consumeren. De voeding en voedingstoestand komen hierdoor in het nauw, zeker bij ouderen kan dit van invloed zijn.

Vaatschade kan bijvoorbeeld resulteren in slechter zien en lopen en in een verminderde nierfunctie. Zenuwschade kan instabiliteit en verlies van gevoel in de vingers tot gevolg hebben. Het heeft ook consequenties voor het zenuwstelsel in het maagdarmkanaal met gastroparese en incontinentie als mogelijke gevolgen. Welk voedingsbeleid vermindert de klachten en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven?

Kennidosssier Vet en metabole gezondheid

VBVD-leden ontvangen 25% korting op deelname en betalen € 180

Vetweefsel is divers, complex en metabool actief. Denk aan subcutaan, visceraal, ectopisch en bruin vet, elk met andere eigenschappen. Daarnaast bevat vetweefsel niet alleen vetcellen, maar bijvoorbeeld ook immuuncellen, met (anti)inflammatoire activiteit. Tot slot zijn er vetten die een cruciale rol vervullen zoals in hormonen en celmembranen. Het vetweefsel in ons lichaam heeft hiermee grote invloed op de (cardio)metabole gezondheid. Wat is de rol van voedingsvet?

Kennisdossier Koolhydraten en insulinegevoeligheid

VBVD-leden ontvangen 25% korting op deelname en betalen € 138,75

Een verminderde insulinegevoeligheid lijkt oxidatieve stress en inflammatoire processen te induceren. Hart en vaten, lever en spierweefsel zijn het gevoeligst voor deze effecten. Verbetert een voeding met weinig koolhydraten de insulinegevoeligheid en daarmee de gezondheid?