Terug

Portfolio

Sinds 1 januari 2022 is de wetgeving rond de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van kracht. Deze heeft ook enkele implicaties voor de diëtist. Een geheel overzicht van de wetgeving vind je bij het onderdeel over de kwaliteitswet.

Sinds het ingaan van de kwaliteitswet zijn we verplicht een portfolio bij te houden. In afwachting van een uniform elektronisch portaal, waar de werkgroepen van de FOD mee bezig zijn, raden we aan om zelf alvast een portfolio bij te houden. Enkele belangrijke zaken die in het portfolio dienen opgenomen te worden zijn je basisopleidingen, je werkervaring, bijkomende opleidingen en permanente vormingen die je volgde.

Momenteel zijn er nog geen richtlijnen rond het aantal uur, ook een accreditatiesysteem is er nog niet. Indien dit verandert, communiceren wij dit zo snel mogelijk met onze leden.

Login of word lid

En krijg toegang tot de volledige inhoud van deze pagina.