Terug

BTW voor diëtisten

BTW voor diëtisten. Voor wat zijn we vrijgesteld en voor wat niet?

Sinds januari 2022 geldt de nieuwe BTW wetgeving rond de BTW-vrijstellingen voor medische en paramedische beroepen. 

Om te weten wat vrijgesteld is van BTW moet je je eerst en vooral afvragen of de behandeling een therapeutisch doel heeft (en niet een esthetisch). Het hebben van een therapeutisch doel is essentieel om de vrijstelling te krijgen. Onder therapeutisch valt alles wat te maken heeft met de diagnose, de behandeling of genezing van ziekten of gezondheidsproblemen. Daarnaast wordt ook alles dat te maken heeft met de bescherming, het behoud of het herstel van de gezondheid van een persoon gezien als een therapeutisch doel. Preventie valt dus ook onder de medische verzorging met therapeutisch doel. 

Als de behandeling is opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur of er een voorschrift is van een arts, dan is er vermoedelijk een therapeutisch doel. Is een behandeling niet opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur, dan wil het niet meteen zeggen dat er geen vrijstelling is, men rekent erop dat je hier zelf in eer en geweten zelf beslist of de behandeling therapeutisch is. 

Hoe motiveer je nu het therapeutisch doel? 
Dit moet je duidelijk schriftelijk in het patiëntendossier omschrijven, dus via bewijsmiddelen van gemeen recht. Het mag in een afzonderlijk document gehecht zijn aan het dossier (bijvoorbeeld een getuigschrift van de dokter). Eventueel kan je ook een motiveringsdocument gebruiken, maar dit is niet verplicht. Een motivering is niet nodig als de handelingen opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur, in de nomenclatuur revalidatieverstrekkingen, als een handeling in aanmerking komt voor terugbetaling en als het is verricht op voorschrift van een arts.

 

Vrijgesteld:

  • Alle consultaties onder nomenclatuur (Voor- en zorgtraject diabetes, zorgtraject nierinsufficiëntie, overgewicht bij kinderen/jongeren)
  • Alle consultaties waarbij er een verwijsbrief is van een arts.
  • Alle consultaties waarbij er een therapeutisch doel. Bv. vermageren bij overgewicht, medische problemen (Maag darmen, hoge bloeddruk,...). Dit moet je wel motiveren in je patiëntendossier waarom een patiënt vrijgesteld is van BTW.
  • Alle voordrachten waarbij je een lezing geeft in opdracht van een organisator.
  • Lesgeven onder een zelfstandigenstatuut aan bv. de hogeschool, is vrijgesteld indien je band van ondergeschiktheid blijkt (je moet een intern reglement, een leerplan volgen en hebt lesuren, een vergoeding, …)
  • Alles indien je onder de € 25.000/jaar omzet blijft. 

Niet vrijgesteld:

  • Verkoop van producten
  • Indien je zelf bijscholingen organiseert en inkom vraagt.
  • Voor het verrichten van onderzoekswerk.
  • Alle consultaties die een esthetisch doel hebben. Bv. iemand met een perfecte BMI, geen co-morbiditeiten heeft en gewoon enkele kilo's wil vermageren voor een summer body 2022. 

In de praktijk blijft dus 95% van de diëtisten vrijgesteld van BTW. Maar ongeacht wat je doet en je blijft onder €25.000/jaar ben je BTW vrijgesteld.

 

Meer informatie vind je in het document onderaan.
 

Login of word lid

En krijg toegang tot de volledige inhoud van deze pagina.