Commissie Intuïtief Eten

We verenigen onze diëtisten met specialisatie 'intuïtief eten' om samen correcte informatie hierrond te delen en aan te bieden. Zij vormen hét aanspreekpunt voor collega's en andere (para)medici die vragen hebben rond intuïtief eten.
 

Missie

De commissie "Intuïtief eten" wil juiste en correcte informatie rond intuïtief eten delen en aanbieden. Ook willen we misvattingen ontkrachten en het aanspreekpunt zijn voor collega’s en andere (para)medici die correcte informatie rond intuïtief eten zoeken. Maar onze grootste missie is een meer gewichtsneutrale gezondheidszorg in de belangstelling zetten.

Visie

Uit onderzoek blijkt dat er heel wat negatieve gevolgen zijn aan het volgen van een dieet. Intuïtief Eten is een anti-dieetbenadering die met behulp van 10 principes leert hoe personen opnieuw in contact kunnen komen met hun lichaamssignalen en afscheid laat nemen van diëten. Het is een framework dat op gedrag is gericht in plaats van regels of restricties. En waarbij respect voor alle lichamen, luisteren en vertrouwen op je lichaam en intunen met emoties voorop staat.

De 10 principes van Intuïtief Eten: zet de dieetbril af en neem afscheid van de dieetcultuur, respecteer je honger, sluit vriendschap met eten, stuur de Eetpolitie weg, ontdek voldoening, voel je verzadiging, wees lief voor je emoties, respecteer je lichaam, beweging - voel het verschil en eer je gezondheid.

Meer informatie omtrent deze principes vind je hier.
Intuïtief eten brengt personen hun innerlijke wereld (lichaamssignalen, emoties, voorkeuren,...) en hun externe wereld van kennis rond beweging en voeding samen.

Doelstellingen

  • Bewustwording creëren rond de mentale, fysieke en sociale gevolgen van diëten.
  • Educatie en voorlichting voorzien omtrent gewichtsstigma en de gevolgen ervan.
  • Onze maatschappij laten shiften van focus op gewichtsverlies naar focus op fysieke en mentale gezondheid.
  • Collega’s en andere (para)medici sensibiliseren om BMI niet als gezondheidstool en maatstaf te gebruiken maar (véél) verder te kijken dan dat.
  • Een gezonde levensstijl en voeding loskoppelen van focus op gewichtsverlies.

Contact opnemen met deze commissie?

De commissie bestaat momenteel uit 6 leden.
Contact opnemen kan via de voorzitters:


Celine Vereeck: vereeckceline@gmail.com 
Tina Somers: tinasomers@lievereten.be