Terug

Eerstelijnszones

Eerstelijnszones en diëtistenkringen in Vlaanderen bieden een waardevol platform voor professionele uitwisseling en samenwerking binnen het vakgebied van voeding en dieet. Sluit je dan ook aan bij je lokale kring.

Het zorglandschap is in volle verandering

Met de oprichting van de eerstelijnszones is het belangrijk om je te groeperen en samen ons beroep in de kijker te zetten.

Diëtistenkringen in Vlaanderen

Kringwerking is een netwerkvorm die helpt om collega’s in de Eerstelijnszone te leren kennen en het vergroot de zichtbaarheid van de beroepsgroep.

Doelstellingen:

De minimum taken van een kring zijn:

  • Een interdisciplinair platform voor communicatie bieden
  • Zichtbaarheid in de Eerstelijnszone verhogen 
  • Contact met de Zorgraad mogelijk maken/ vertegenwoordiging in de Zorgraad optimaliseren
  • Eigen doelstellingen van de kring:
    • Elkaar leren kennen
    • Contacten makkelijker maken met andere actoren

Kringwerking maakt de diëtist sterker, meer zichtbaar en toegankelijker in de Eerstelijnszone.

Reeds actief als kringverantwoordelijke?

Met de steun van het Agentschap Zorg en gezondheid neemt VBVD deel aan een project om de betrokkenheid van de lokale zorgverstrekker in de eerstelijnszone te vergroten.

Vanaf 2020 werden er verschillende webinars georganiseerd om kringwerking te stimuleren. Kringwerking is een eerste stap om communicatie vanuit de eerstelijnszone en Zorgraad op een efficiënte manier tot bij de individuele zorgverstrekker te laten komen. De webinars kunnen volledig herbekeken worden.