Terug

Samen sterk, laat jouw stem horen over de zorgtrajecten

De lancering van het nieuwste zorgtraject voor eetstoornissen heeft de gemoederen flink doen oplaaien. Terwijl deze nieuwe ondersteuning voor patiënten toe te juichen is, zijn er bezorgdheden geuit over de ondermaatse tarieven. Wij onderhandelen hier al een hele tijd over met het beleid en het RIZIV, maar om de reële impact op diëtistenpraktijken in kaart te brengen, hebben wij jouw hulp nodig. 

Enquête om bezorgdheid over zorgtrajecten te uiten

De zorgtrajecten voor diëtisten ondergingen recentelijk veranderingen die impact hebben op diëtistenpraktijken. Wij bij de VBVD en onze Franstalige collega's van UPDLF roepen alle diëtisten op om deel te nemen aan deze belangrijke bevraging die tot doel heeft de realiteit van de dagelijkse werking van de diëtistenpraktijk in kaart te brengen. Jouw deelname aan deze enquête is cruciaal om een helder beeld te schetsen van de moeilijkheden waarmee de diëtist te maken krijgt. Met de resultaten van de enquête trekken wij naar de onderhandeltafel om te pleiten voor aangepaste tarieven en meer flexibiliteit rond het aantal en de duur van de sessies.

Teken de petitie en laat je stem horen

Ben je het niet eens met bepaalde bepalingen in de zorgtrajecten? Laat dan je stem horen en onderteken onze petitie. In deze petitie eisen we een herziening van de zorgtrajecten. Hoewel we toejuichen dat diëtetische hulp toegankelijker wordt, ervaren we dat de opgelegde bepalingen een bedreiging vormen voor zowel het voortbestaan van diëtisten als de kwalitatieve zorg voor onze patiënten.

Wij eisen:

  • Flexibele Tarieven: Laat diëtisten de vrijheid om redelijke, marktconforme tarieven te bepalen die recht doen aan de waarde van onze diensten.
  • Flexibele Sessieduur en -Aantal: Pleit voor keuzevrijheid in sessieaantallen en -duur, zodat we de benodigde tijd kunnen besteden aan de individuele behoeften van onze patiënten.

Door de enquête in te vullen en de petitie te ondertekenen, bundelen we onze krachten om een herziening van de zorgtrajecten te bewerkstelligen. Laten we samen opkomen voor de belangen van diëtisten en de hoogwaardige zorg voor onze patiënten waarborgen.

Dank voor jouw betrokkenheid en actieve deelname! Samen maken we het verschil voor de toekomst van ons beroep.