Terug

Vanaf 1 februari terugbetaling eetstoornissen voor jongeren tot 23 jaar

Behandelende artsen kunnen vanaf 1 februari 2024 een zorgtraject opstarten voor patiënten jonger dan 23 jaar met de diagnose van een eetstoornis. Lees hier meer over wat dit inhoud voor de diëtist.

Zorgtraject voor jongeren met een eetstoornis

Deze week verscheen er belangrijk nieuws over de terugbetaling van dieetconsultaties bij jongeren met eetstoornissen. Graag hadden we dit zelf graag als eerste aan de diëtisten meegedeeld, maar ook wij werden verrast door de snelheid waarmee dit nieuws naar buiten werd gebracht. Deze stap wordt algemeen gezien als een positieve ontwikkeling voor wie met eetstoornissen worstelt. Het is een erkenning van de noodzaak van gespecialiseerde begeleiding en een stap in de richting van toegankelijkere zorg.

Echter, achter deze schijnbare vooruitgang schuilt een dubbele realiteit die we niet over het hoofd kunnen zien. Voor diëtisten betekent deze beslissing een uitdaging, aangezien de tarieven voor consultaties vastgelegd werden. Hoewel we erkennen dat het terugbetalen van consultaties een welkome steun is voor mensen met eetstoornissen, keuren we de vastgestelde tarieven niet goed. We blijven dan ook consistent pleiten voor hogere tarieven, zoals ook in ons memorandum. We geloven dat hogere tarieven cruciaal zijn voor het handhaven van kwalitatieve zorg.

De realiteit is dat we momenteel op een muur stoten in onze inspanningen om tarieven te verhogen. Deze situatie creëert niet alleen uitdagingen voor zelfstandige diëtisten, maar heeft uiteindelijk ook negatieve gevolgen voor de patiënten. Beperkte financiële middelen voor diëtisten kunnen leiden tot verminderde beschikbaarheid van gespecialiseerde zorg en een verlies van kwaliteit in de dienstverlening.

We begrijpen dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen toegankelijkheid van zorg en eerlijke vergoeding voor dienstverleners. Ons doel is om de discussie voort te zetten en verandering teweeg te brengen die gunstig is voor zowel degenen die zorg ontvangen als degenen die deze zorg bieden.

In afwachting van verdere ontwikkelingen blijven we vastberaden ons standpunt te handhaven en blijven we werken aan een oplossing die recht doet aan de complexiteit van deze kwestie. Weldra starten we dan ook een petitie tegen deze tariefwijziging om de stem van alle diëtisten luid te laten klinken.