Terug

Opstarttraject Diabetes

Het Opstarttraject Diabetes heeft als doel de toegang tot zorg te vereenvoudigen en te verbeteren voor mensen die met diabetes te maken hebben of een verhoogd risico lopen op deze aandoening. Het Opstarttraject is ter vervanging van het eerder beperkende "Voortraject Diabetes." 

Inclusiecriteria patiënten

De patiënt moet aan volgende inclusiecriteria voldoen: 

 • Diagnose diabetes type 2 hebben.
 • Een globaal medisch dossier (GMD) hebben.
 • NIET behandeld worden in het Zorgtraject Diabetes type 2 of via de Diabetesconventie.
 • De beperkende factoren van 15-69j + BMI >30 of hypertensie gelden NIET meer.

Criteria voor diëtisten

De diëtist moet aan volgende criteria voldoen:

 • Niet-educatoren (o.a. kinesitherapeut, diëtist) moeten jaarlijks 2 uur opleiding volgen om diabeteseducatie te kunnen geven.
 • Van de 4 educatiesessies per jaar moet er minstens 1 gegeven worden door een diabeteseducator.

Verstrekkingen en pseudocodes

Verstrekkingen

 • Terugbetaling van maximum 2x 30' voedingsadvies per jaar
 • Terugbetaling van maximum 4x 30' diabeteseducatie per jaar (waarvan minstens 1 door een diabeteseducator gegeven wordt).

Voor deze verstrekkingen wordt 100% van de honoraria vergoed. De patiënt zal dus geen remgeld moeten betalen.

Minstens 1 van de sessies diabeteseducatie moet uitgevoerd worden door een diabeteseducator. Als diëtist zonder het attest diabeteseducator mag je maximum 3 sessies educatie geven per jaar.

Pseudocodes

Voedingsadvies:

 • 771816 - individueel - door Diëtist of Diabeteseducator

Diabeteseducatie:

 • 794275 - individueel - door Diëtist
 • 794356 - in groep (2u, max 10 pers) - door Diëtist
 • 794253 - individueel - door Diabeteseducator
 • 794334 - in groep (2u, max 10 personen) - door Diabeteseducator

Via onderstaande knop ga je naar het overzicht van de vastgelegde honoraria.

Tracking wijzigingen

Wat is er nieuw vanaf 1/01/2024?

 • "Opstarttraject" vervangt "Voortraject".
 • De beperkende factoren van 15-69j + BMI >30 of hypertensie vervallen.
 • Volledige vergoeding van 2 diëtetieksessies van 30 minuten per jaar.
 • Verstrekking 771131 wordt afgeschaft en vervangen.
 • Nomenclatuurcode 794010 kan voortaan uitsluitend gebruikt worden bij Zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie.
 • Geen jaarlijkse vernieuwing meer nodig bij de huisarts.

Meer informatie?

Extra informatie is te vinden op de website van het RIZIV.