Terug

Terugbetaling Kinderen met overgewicht of obesitas (1ste lijn)

Vanaf 1 april 2020 betaalt de verplichte ziekteverzekering een behandeling door een diëtist terug voor kinderen met overgewicht of obesitas. De terugbetalingsvoorwaarden en de tarieven ervan zijn vastgesteld in de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen. Deze terugbetaling geldt voor diëtisten werkzaam in de eerstelijn.

Inclusiecriteria patiënten

De patiënt moet aan volgende inclusiecriteria voldoen: 

 • Tussen 2 tot en met 17 jaar oud zijn bij de start van de behandeling.
 • Een BMI hebben die hoger is dan of gelijk is aan de waarde die overeenkomt met een BMI van 25 bij een 18-jarige.
 • Een voorschrift van een arts hebben voor diëtetiekbegeleiding. Het voorschrift moet bevatten: groeicurve, informatie over medicatiegebruik, comorbiditeiten, risicofactoren en eerdere interventies.

Het kind heeft geen recht op terugbetaling wanneer:

 • De zitting plaatsvindt terwijl het kind gehospitaliseerd is.
 • De patiënt een andere behandeling of begeleiding krijgt die ook begeleiding door een diëtist omvat.
 • De patiënt opgenomen is in het Zorgtraject Obesitas bij Kinderen en opgevolgd wordt in een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC).

Criteria voor diëtisten

De diëtist moet aan volgende criteria voldoen:

 • Beschikken over een RIZIV-nummer.
 • Rapporteren aan de voorschrijvende arts (de nomenclatuur bepaalt op welke momenten).
 • Een voedingsdossier van de patiënt bijhouden (de nomenclatuur bepaalt wat de inhoud is van het voedingsdossier).

Verstrekkingen en pseudocodes

Verstrekkingen

 • Terugbetaling van 1x 60' voedingsadvies
 • In het eerste jaar: 5x 30' voedingsadvies
 • In het tweede jaar: 4x 30' voedingsadvies

Voor deze verstrekkingen wordt 100% van de honoraria vergoed. De patiënt zal dus geen remgeld moeten betalen.

Deze verstrekkingen worden alleen terugbetaald als de behandeling twee jaar duurt en aanvangt met de verstrekking 794916.

De ouders mogen bij de zittingen aanwezig zijn. Er kan ook een zitting plaatsvinden met alleen de ouders.

Belangrijk

 • Elk kind komt 1 keer in aanmerking voor een behandeling en per dag kan je maar 1 verstrekking aanrekenen.
 • De verstrekkingen kan je niet aanrekenen voor kinderen die gehospitaliseerd zijn of die reeds in een ander reglementair of conventioneel kader een behandeling krijgen die diëtetiek omvat.

Pseudocodes

 • 794916: Eerste individuele diëtetische sessie met een minimumduur van 60 minuten
 • 794931: Individuele diëtetische interventie met een minimumduur van 30 minuten

Via onderstaande knop ga je naar het overzicht van de vastgelegde honoraria.

Tracking wijzigingen

Wat is er nieuw vanaf 1/12/2023?

 • Uitbreiding voor kinderen van 2 tot en met 17 jaar (voordien vanaf 6 jaar t.e.m. 17 jaar).  
 • Persoonlijk aandeel wordt geschrapt.
 • Oprichting gepersonaliseerd zorgtraject in tweede zorgniveau voor kinderen met obesitas. 

Meer informatie?

Extra informatie is te vinden op de website van het RIZIV. Hieronder kan je ook enkele documenten met handige informatie downloaden.

Login of word lid

En krijg toegang tot de volledige inhoud van deze pagina.